Thursday, October 20, 2016

Discussie over atheïsme

Deze week is er een debat geweest over de rol en de plaats van atheïsme, over geloof en ongeloof, en de zin van de wereld. Dit alles naar aanleiding van mijn column in De Standaard van dinsdag 18 oktober.

Ik dank iedereen om deel te nemen aan het debat. Ik heb veel reacties ontvangen, soms verwensingen, maar doorgaans zijn mensen wel degelijk bereid om mee na te denken. Daar kan ik alleen maar blij mee zijn. Ik hoop dat dit een aanzet is tot meer.


Bij deze nog de link naar het debat in de Afspraak.
Tuesday, October 18, 2016

Column De Standaard van 18 oktober 2016

De zin van de wereld openen

We zullen het geweten hebben: de bekendste van alle Vlaamse filosofen heeft een nieuw boek uit. Over God. Als we redelijk zijn, zo leest de aankondiging, kunnen we niet anders dan overtuigd raken dat in God geloven een slechte optie is. Meer zelfs, we moeten in het bijzonder het christendom afwijzen om principieel ethische redenen.

In zijn evangelische ijver om ons van het geloof af te helpen – gij zult niet geloven! – is Vermeersch allesbehalve de eerste, laat staan de enige rabiate atheïst in ons taalgebied die met God wil afrekenen. Herman Philipse (Atheïstisch manifest), Freddy Mortier (De hoer van de duivel), Dirk Verhofstadt (Atheïsme als basis voor de moraal), om er maar enkele te noemen, gingen hem voor. Moeten we ons niet stilaan afvragen of vandaag vooral ongelovigen over God schrijven? Vanwaar die bekeringsijver?
Natuurlijk zouden we hiertoe politieke redenen kunnen aanwenden. Dat goden ertoe doen en inzetbaar zijn om geweld te legitimeren, is ons helaas bekend. Niemand die vandaag de mobiliserende kracht van heilige teksten zal miskennen of de gevaren ervan onderschat. En dat religies meestal een remmende factor op emancipatie (geweest) zijn, dat spreekt. Maar om die politieke redenen lijkt het de auteur(s) niet te doen. Geloven tout court zou een gevaarlijke illusie zijn, als was het een hoofdzonde die we dringend moeten afzweren.
Bestaat de kerntaak van het atheïsme uit het bestrijden van geloof?
Vol verwondering vraagt Etienne Vermeersch zich af waarom er nog steeds mensen zijn die beweren dat God bestaat, zonder dat ze het kunnen bewijzen of weerleggen, of God behoorlijk kunnen definiëren. Dat is een messcherp criterium voor een mensenleven, want beeld je eens een leven in vanuit deze eis. Waartoe zou dat ons leiden? Als we maar gelukkig kunnen zijn nadat we een sluitende definitie voor geluk klaar hebben, komen we pas goed in een tranendal terecht. Trouwens, geloven de meeste atheïsten niet ook in de rationaliteit der dingen of in het idee dat het uiteindelijk wel goed komt met de mens, zonder daartoe het sluitende bewijs in handen te hebben?
De kwestie is: bestaat de kerntaak van het atheïsme uit het bestrijden van geloof? Indien je geloof politiek inzet, kan het natuurlijk een gevaarlijke illusie worden. Maar geldt dat niet voor elke gedachte die we politiek inzetten – denk maar aan het communisme. Eerder dan het geloof met vuur en zwaard te bestrijden, zou het atheïsme zich kunnen focussen op de vraag wat het betekent te leven in een wereld die uit zichzelf geen enkele zin heeft. Want dat is nu eenmaal de uiterste consequentie van het leven zonder geloof. Maar dat is iets anders dan alleen maar vanuit rationaliteit te vertrekken. Leven is ook verbeeldingskracht, intimiteit, verwondering en zoveel meer.
De Franse filosoof Jean-Luc Nancy formuleerde de kwestie als volgt: ‘Atheïstisch zijn betekent niet langer een goddelijkheid verwerpen die zichzelf heeft laten verdwijnen (men kan het dus misschien niet langer “atheïsme” noemen). Het betekent: de zin van de wereld openen.’
De zin van de wereld openen, misschien ligt daar dan wel dé opgave voor het atheïsme vandaag. Het betekent zoveel als zich afvragen hoe te leven in een wereld die uit zichzelf geen zin heeft. Indien we in zo’n wereld iets van ons leven willen maken, zal het van onszelf moeten komen. De wereld trekt zich niets aan van de mens: de goeden worden niet noodzakelijk beloond, de slechten worden niet noodzakelijk bestraft; het lijden bestaat zomaar en hoezeer we dat ook bestrijden, aan de tragiek of de absurditeit van onze levensloop ontsnappen we nooit.
Willen we niet juist daarom in iets geloven, al is het maar om ons tot die absurditeit te verhouden? Moeten we het wel laten om ons een betere wereld in te beelden? Optimisme is een geloof als een ander en misschien is het zelfs een nuttige illusie om vooruit te raken in dit leven. Waarom zouden we anders streven naar wetenschappelijke kennis, vooruitgang of zinvolle relaties? Wie, inclusief atheïsten, gelooft nu niet in liefde, geluk, hoop, toekomst, of in de veerkracht van de mens, of in zijn kinderen?
Natuurlijk houden we ons beter bij aantoonbare feiten als het op maatschappelijke organisatie aankomt. Maar volhouden dat geloof of religie het monopolie hebben op geweld is de feiten verkrachten. De grote ideologieën van de twintigste eeuw (marxisme en nationaalsocialisme) waren allerminst op religie gebaseerd, en we kunnen moeilijk beweren dat ze het goed hebben gedaan.
Of een wereld zonder geloof een betere wereld zou zijn, is daarom maar zeer de vraag; of ze het met geloof is, ook. Maar als de enige bestaansreden van het atheïsme erin zou bestaan de onverlichte massa te waarschuwen tegen confessionele dwalingen, lijkt het dan niet bijzonder goed op Jahweh zelve die het volk Israël zijn toorn niet spaarde toen het in plaats van Hem een gouden kalf aanbad?

Monday, October 17, 2016

Brainwash talk: wat is de waarde van rusteloosheid?

Op 15 oktober was ik te gast op het Brainwash festival in Amsterdam. Ik gaf er verschillende voordrachten en interviews, waaronder deze: Wat is de waarde van rusteloosheid?

Voor wie interesse heeft, via deze link kun je alles rustig nakijken. Het is ook uitgezonden op Ned 2 trouwens.


Thursday, October 6, 2016

Column in De Standaard van dinsdag 5 oktober 2016

Zijn de barbaren terug?

Vorige week gebruikte Samantha Power, de Amerikaanse ambassadeur bij de VN, ongebruikelijk harde woorden na de bombardementen in Aleppo: ‘Wat Rusland ondersteunt is barbarij, en is niet gericht tegen terrorisme’. En ook Boris Johnson, sinds kort buitenlandminister van het Verenigd Koninkrijk, liet zich niet onbetuigd en sprak over ‘absoluut barbaarse’ daden.
Barbaars. De Grieken uit Athene gebruikten het woordje ‘barbaros’ om de niet-Grieken, de vreemdelingen aan te duiden, een woord dat ze uitvonden vanuit een klanknabootsing (onomatopee). ‘Bar bar’ klonk als een vloek in het Grieks, gebrabbel zeg maar. Anders dan de xenoi – tijdelijke bezoekers – en demetoiken – de migranten – werden de barbaren beschouwd als inferieure wezens in vergelijking met de Atheners zelf.
Barbaars klinkt als niet-beschaafd of onderontwikkeld, denk maar aan cultuurbarbaar. Bovenal gebruiken we de term om hen aan te duiden die daden stellen die we niet met menselijkheid associëren: onschuldigen brutaal vermoorden, eeuwenoude kunstwerken vernietigen, een stad bombarderen en daarbij een uitgeputte bevolking treffen. De afgelopen jaren hebben we vooral IS-aanhangers barbaren genoemd, maar wat Assad uitvoert sinds het uitbreken van de opstanden in 2011, moet hiervoor niet onderdoen.
We zijn beschaafd, we doen nooit zomaar onze zin
Barbarij is geen terugval in de middeleeuwen, zoals vaak wordt geschreven wanneer we het over IS hebben. Barbaarse daden komen alleen tot stand in een beschaafde wereld die beter gewend is. Barbarij is een keuze van moderne individuen die in volle vrijheid beslissen om zich aan het ergste over te geven. Ook IS-strijders die hun daden ophangen aan een heilig boek zijn daarvan het product. Alsof ze ons willen tonen hoe goed ze wel begrepen hebben wat het betekent om vrij te zijn, zoals het echte westerlingen betaamt. Ten slotte doen deze mensen, meer dan wie ook, gewoon waar ze zin in hebben met een perverse ideologie als dekmantel: onthoofdingen, verkrachtingen, mensen levend verbranden. Niets en vooral geen God houdt hen tegen.
Deze daden zijn niet terug te brengen tot afkomst, cultuur of identiteit – er bestaan in de moderne wereld geen barbaren zoals de Atheners dachten – maar tot een context waarin alle morele en politieke spelregels zijn weggeslagen. Maar evenzeer is beschaving geen dun laagje vernis, zoals zo vaak gedachteloos gesteld wordt. Beschaving zouden we kunnen omschrijven als het zelfverklaarde voorrecht om anderen barbaars te noemen. Beschaving is geen vaststaand gegeven. Daarom is in zekere zin iedereen in staat om die tijdelijk achter zich te laten, tot barbaarse daden over te gaan en deze vlotjes te combineren met liefdevolle handelingen naar anderen toe. Hitler was naar verluidt ook vriendelijk tegen kinderen en zo.
Een basiskenmerk van beschaving – wat Freud omschreef als het ‘onbehagen in de cultuur’ – is dat we nooit zomaar onze zin doen. Beschaving heeft te maken met de internalisering van een bepaald normensysteem, zowel op individueel als op collectief niveau, waardoor we vaak dingen doen tegen onze zin vanuit het besef dat we het alleen op die manier met elkaar uithouden. Dat normbesef – ons geweten – remt ons af en als dat niet lukt, is er nog altijd de rechtsstaat om ons eraan te herinneren. Barbaarse daden ontstaan als beide mechanismen falen en we in een moreel niemandsland terechtkomen. Wanneer de rechtsstaat faalt, lijkt het hek helemaal van de dam.
Voor zover het een vruchtbaar onderscheid is, kunnen we het verschil tussen barbaars en beschaafd maar handhaven indien de beschaafden van hun voorrecht gebruikmaken om barbaarse daden te bestrijden. En daar wringt het. Wat we in Syrië meemaken is barbarij als gevolg van politieke keuzes. Bij Hoessein (Irak) en Kadhafi (Libië) had op een bepaald ogenblik niemand er nog belang bij ze aan de macht te houden. En dus werd er ingegrepen. Assad blijft aan de macht terwijl de gruwel die hij pleegt even wreed is. Dat is bijzonder cynisch en we moeten ons de vraag stellen wat nu het meest barbaars is: de daden stellen of er als beschaafden naar kijken en niet ingrijpen?
Zolang Assad het gevoel heeft te mogen verder doen, zal de ellende blijven bestaan. En kan hij dus overgaan tot daden die alle verbeelding tarten. Misschien is de term ‘bestiaal’ nog meer geschikt om te beschrijven wat er momenteel in Aleppo gebeurt. Zoals de Duitse filosoof Peter Trawny schrijft in een van zijn boeken: ‘So schweinisch wie ein Mensch zu sein vermag, kann das kein Schwein’ (geen varken kan zo het zwijn uithangen als de mens). Omdat we ons bestiaal kunnen gedragen, onderscheiden we ons van de dieren. Bestiale daden zijn (helaas) een inherent menselijke aangelegenheid toegestaan door een beschaafde wereld die niet weet welke richting ze wil inslaan.

Tuesday, September 27, 2016

Interview van Gils en Gasten

Op maandag 26 september was ik te gast bij Van Gils&Gasten. Het interview begint op minuut 36 van de uitzending. Klik hier voor de link om het te bekijken.

Of in afzonderlijk fragment, klik hier.
Oh ja, de uitzending draaide rond rust en evenwicht. En ik mocht wat tegengas geven...


Sunday, September 25, 2016

Essay over Sitoshi Uematsu (De Standaard, 24 september 2016)

Het absurde geweld valt niet te bewaken

Door extreme of onverklaarbare daden te benoemen, proberen we de herhaling ervan tegen te houden. Dat is natuurlijk ijdele hoop, schrijft IGNAAS DEVISCH.
Wie? Doceert medische filosofie en ethiek aan de UGent.

Wat? We zullen altijd handen en middelen tekortkomen om ons in te dekken tegen alle risico’s waaraan een samenleving blootgesteld is.


Op 26 juli 2016 beleefde Japan de ergste naoorlogse terreurdaad. Satoshi Uematsu, een 26jarige man, drong een zorghuis binnen, gijzelde enkele medewerkers en ging vervolgens de bewoners – mensen met een meervoudige handicap – met messen te lijf. Resultaat: 19 doden en 26 zwaargewonden. Daarna gaf hij zichzelf aan, met een brede grijns op het gezicht. Wereldwijd glipte het nieuwsfeit grotendeels tussen de mazen van de media. Onterecht, maar misschien wel veelzeggend. Want wat moeten we met zijn absurde daden, die niet alleen de meest kwetsbaren treffen, maar bovendien werden gepleegd in naam van een pervers revolutionair ideaal? Uematsu pleegde vooral geen impulsieve daad. Vlak nadien twitterde hij: ‘Ik hoop op wereldvrede.’ Dat moet dan een wereldvrede zonder beperkingen zijn, want als exwerknemer van het getroffen tehuis had hij het plan opgevat om zijn land van gehandicapten te bevrijden. Andere werknemers van het zorghuis maakten melding van zijn sympathieën voor Hitler. Hij schreef een brief naar het Japans parlement. Naar aanleiding daarvan werd hij een tijdje opgenomen in de psychiatrie, om vervolgens gezond te worden verklaard. Niet dus.
 
Endlösung
In de brief getuigt Uematsu van een schrikwekkende actiebereidheid. Niet alleen zou de wereld er zonder mensen met een beperking beter aan toe zijn, ook financieel zou het een slok op de borrel schelen. Het wordt tijd, zo gaat hij verder, dat we een moeilijke beslissing nemen en vanuit een revolutionair elan deze mensen ‘euthanaseren’ om onszelf van de ondergang te redden. Hij eindigt met een beangstigend gedetailleerde beschrijving van wat hij zal doen, hoe hij zich zal aangeven, en ook welke straf hij verdient: na twee jaar gevangenisstraf moet hij opnieuw vrijkomen, een nieuwe identiteit krijgen en financiële steun ontvangen. Allemaal omdat hij bereid is geweest om deze historische missie op zich te nemen. De ideologie waarop deze man zich beroept is deze van het sociaal darwinisme – help de geschiedenis een handje door de zwakkeren weg te selecteren – en die van het nationaalsocialisme – alleen de sterkeren verdienen het te overleven. In deze visie zijn meervoudig gehandicapten enkel een last, zowel maatschappelijk als economisch. In enkele lijntjes van zijn brief stelt hij zijn beknopte versie van de Endlösung voor om het probleem van mensen met een beperking voor eens en voor altijd van de baan te ruimen.

Wie zich door Hitler laat inspireren, vertrekt inderdaad van die gedachte, maar wat heeft Uematsu ertoe overgehaald om zijn ideeën in daden om te zetten? Als we een verklaring zoeken, hebben we de neiging om op gedrag een bepaalde stroming of naam te kleven, en dan over te gaan tot de orde van de dag. Of we nu iemand gestoord, ziek, bestiaal, nazistisch of fundamentalistisch noemen, wat hebben we dan verklaard? Denk aan de dader van Nice afgelopen zomer: velen haastten zich om te zeggen dat hij aan het eind van zijn leven heel snel geradicaliseerd was. Daarmee beschrijf je wel iets, maar verklaar je aan het eind van de dag bitter weinig.
 
Depressieve piloot
Hoe sterk een bepaalde achtergrond, aanleg of ideologie ook aanwezig kan zijn, wanneer het om menselijk gedrag gaat, is er een ‘contingente’ logica aan het werk. Contingent betekent: niet dwingend of niet noodzakelijk. Soms gebeurt iets, soms niet, en het is niet omdat het soms gebeurt, dat het een volgende keer ook zo zal zijn. Dat is lastig en vooral onbevredigend omdat we natuurlijk een verklaring willen vinden om het geweld een plaats te geven. Maar die verklaring stokt vrij snel. Psychische stoornissen bijvoorbeeld leiden niet per definitie tot geweld en daarom verklaren ze het geweld ook niet. Het is niet omdat ik depressief ben, dat ik als piloot altijd een vliegtuig tegen een berg laat aanvliegen, en omgekeerd, omdat ik het doe, dat de aanwezigheid van depressie een afdoende verklaringsgrond zou bieden. En toch stoppen de analyses hier meestal en stellen we ons, tegen beter weten in, tevreden met het feit dat we een verklaring hebben gevonden.

Daartoe zoeken we in hét brein, hét DNA of dé opvoeding tot we iets hebben geïsoleerd en gedefinieerd dat plausibel klinkt: depressie, slechte jeugd, foute vrienden. Maar het is niet omdat pakweg iets in de hersenen waarneembaar is, dat alle mensen bij wie dezelfde hersenactiviteit te meten valt, zich op dezelfde manier zullen gedragen. En toch geloven we graag dat het wel zo is. Is het dat we geen blijf weten met een gebrek aan verklaring? Of dat het ons tegen de borst stuit dat mensen soms absurde en totaal onverklaarbare daden plegen die we dan ten einde raad als zinloos moeten omschrijven? Liever dan sprakeloos achter te blijven, geven we onverklaarbare daden een bepaalde betekenis mee en hopen we door ze een naam of label toe te kennen een herhaling ervan te vermijden.

En dan gaan we over tot selectief risicomanagement om toch maar de indruk van beheersbaarheid te geven. Als een depressieve piloot een vliegtuig tegen een berg laat aanvliegen, dan worden plots alle piloten gescreend op depressie. Of wanneer geradicaliseerde jongeren aanslagen plegen, gaan we op zoek naar mensen met radicale ideeën om ze aan te wijzen en onszelf de illusie te geven daarmee alles onder controle te hebben.
 
Valse hoop
Dat kan natuurlijk nooit. De meeste terreurdaden gebeuren door mensen en op plaatsen waar je het niet verwacht, zoals bijvoorbeeld een zorghuis in Japan. Daarom noemen we het ook terreurdaden. En zelfs al heeft Uematsu zijn daden aangekondigd, ze waren zo grotesk dat niemand ze voor waar hield. Toch zijn ze gepleegd. Na de feiten is het natuurlijk makkelijk om met de vinger te wijzen naar de psychiater in kwestie, of de voorzitter van het Japans parlement. Maar moeten we dan elke briefschrijver met zotte gedachten beschouwen als een potentiële massamoordenaar? Ook al moeten we waakzaam zijn, we kunnen ons onmogelijk wapenen tegen alle motieven die mogelijk tot gewelddaden aanzetten.

Dat zal altijd zo blijven. Indien de opmars van terreur iets duidelijk maakt, dan wel dat we handen en middelen tekortkomen om ons in te dekken tegen alle risico’s waar een samenleving aan blootgesteld is. Hoeveel militairen je ook de straat op stuurt, het geweld kan altijd ergens anders toeslaan, in al zijn onbevattelijkheid. Bruut geweld is niet nieuw, wel onze ambitie om het te kunnen controleren. Lunatics zoals Uematsu maken pijnlijk duidelijk dat we beter niet te veel valse hoop koesteren. Misschien wou hij zelf wel ontsnappen aan de absurditeit van zijn leven en het alsnog een zin toekennen? Wat er ook van zij, hij had beter Albert Camus gelezen in plaats van Adolf Hitler. Dan had hij geweten dat, ook al is het leven absurd, je er toch intens van kan genieten.

Tuesday, September 20, 2016

Column De Standaard 12 september 2016

IS ZIEK ZIJN EEN ZWAKTE?

Wat een onvergeeflijke fout maakte Hillary Clinton toch, zo schrijven velen: ze heeft niet meteen gemeld dat ze een longontsteking had. En nu is ze dus onbetrouwbaar? Wat een heisa. Maar ja, wie president moet worden, moet blijkbaar alles publiek maken, ook medische gegevens.Natuurlijk beschikt een toekomstige president van de VS best over een goeie gezondheid. En neen, zij is niet meer van de jongste, maar Donald Trump is dat evenmin. Door niet meteen in te gaan op haar gezondheidssituatie bevestigt Clinton niet zozeer de gedachte dat ze onbetrouwbaar is. Integendeel, indien ze met haar verklaringen iets heeft aangetoond, dan wel haar gebrek aan vaardigheid om goed te liegen. Nochtans is dat een eigenschap die je als president erg nodig hebt. Je moet nu eenmaal vaak voor de buitenwereld zaken verzwijgen omdat je niet alles meteen openbaar kan maken en sommige dossiers zelfs nooit. Er is dus nog werk aan de winkel.Daarnaast heeft Clinton met de geheimdoenerij over haar ziekte nog iets anders aangetoond. Door ‘I’m feeling great’ uit te roepen terwijl ze een longontsteking heeft, voedt ze de kwalijke overtuiging dat ziek zijn een te verbergen zwakte is, die je als persoon ongeschikt maakt om een hoge functie uit te oefenen. Daarom kan Trump nu als winnaar uit de bus komen en uitroepen hoe gezond hij wel is. Clinton had dit perfect kunnen voorkomen door aan te geven dat ze zich rot voelt omdat ze ziek is en dat ze heel even een break nodig heeft. Daarmee was de kous af en hoefde ze hier niet verder op in te gaan. Nu zullen de media blijven zoeken naar andere kwalen en dreigt ze haar hele medische achtergrond te moeten openbaar maken om dit stop te zetten.Blijft de vraag waarom zij, en misschien ook wij, ziek zijn beschouwen als een zwakte. Ziek zijn is geen zwakte omdat gezond zijn ook nooit zomaar je verdienste is. Gezond leven helpt je natuurlijk vooruit, maar er is zoveel meer: genetische aanleg, omgeving, opvoeding of arbeidsomstandigheden. Een ziekte heb je zeker niet altijd in de hand. Het overkomt je, maar toch loert vaak de suggestie om de hoek dat je, eens ziek geweest, niet langer inzetbaar bent om topprestaties te leveren. En dan spreken we in het geval van Clinton nog maar over een tijdelijke, fysieke aandoening. Stel je eens voor dat ze volgende week verklaart af en toe depressief te zijn. Vermoedelijk zou ze bij de verkiezingen geen staat binnenhalen, want aan een president mag natuurlijk geen enkel gebrek kleven. Waarom toch?De gezondheid van Clinton is een relevante kwestie, maar de suggestie dat een longontsteking haar capaciteit als president zou ondermijnen, gaat te ver. Longontstekingen komen en gaan en we kunnen er vlot van genezen. Door ze te verbergen moet Clinton paradoxalerwijs mogelijk haar hele medische situatie openbaar maken om haar vege lijf te redden. Zoals Björn Soenens aangaf in zijn podcast hierover op deredactie.be: ‘Wie privacy wil, moet geen president van de VS willen worden.’ Dat klopt. De president van de VS is een publiek figuur, maar hoever gaan we daarin? Willen de media straks live haar bloeddruk observeren, of regelmatig een update ontvangen van haar darmflora? De Amerikaanse presidentsverkiezingen lijden aan wat socioloog Richard Sennett omschrijft als ‘de tirannie van de intimiteit’. Om verkozen te raken moeten politici steeds meer hun privéleven prijsgeven. Alle aandacht gaat uit naar de mens achter de politicus. Het komt er daarom op aan een goed imago van jezelf verkocht te krijgen aan het grote publiek. Minder dan ooit doet het er toe welke ideeën je als politicus aanlevert, maar des te meer wie je bent. Daarom moet je je als persoon helemaal blootgeven, want iets achterhouden staat gelijk aan iets verbergen en dat maakt je verdacht.In De cirkel houdt Dave Eggers ons het toekomstbeeld voor van deze evolutie: een computerbedrijf slaagt erin politici te overtuigen om volledig ‘transparant te worden’. Dat betekent dat ze een SeeChange-camera rond de nek hangen waarmee ze 24/7 beelden doorsturen over zichzelf, zodat iedereen kan volgen waar ze gaan en met wie ze praten. Nadat één parlementslid ermee begonnen is, moeten de anderen wel volgen want ‘als je niet transparant bent, heb je iets te verbergen’.
We staan inderdaad nog niet aan de vooravond van deze evolutie. Maar we zijn wel goed op weg en pas dan dreigt elk kuchje nieuws te worden. Hillary Clinton laat zich beter snel verkiezen voor de SeeChange-camera eraan komt.